Badania - Rentgen

Rentgen (RTG)

Stop-Medic Kraśnik badania RTG wykonywane są  cyfrowym systemem obrazowania i archiwizacji. Aparat posiada certyfikat bezpieczeństwa najwyższej klasy. Daje on możliwość uzyskania wysokiej jakości obrazu do oceny diagnostycznej.

Wykonanie badania jest bardziej bezpieczne dla pacjenta. Do wytworzenia obrazu aparat wykorzystuje dawkę promieniowania ograniczoną do niezbędnego minimum i zapewniającą wysoki poziom bezpieczeństwa.

Otrzymywane zdjęcia RTG, są zdecydowanie lepszej jakości co jest zaletą systemu cyfrowego. Cyfrowy zapis obrazu pozwala na bardziej precyzyjną diagnostykę, a także łatwą archiwizację badań i możliwość powtórnej oceny. Zdjęcia zapisywane są na płycie CD.

Wykonujemy wszystkie zdjęcia radiologiczne układu kostno- płucnego. Zdjęcia rentgenowskie są wykonywane przez wykwalifikowanych techników z zachowaniem pełnej ochrony radiologicznej.

Pracownia RTG czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-19:00

Rentgen kości i stawów

Rentgen kości i stawów w Centrum Medycznym STOP MEDIC wykonywany głównie celem dokonania jednoznacznego rozpoznania zmian pourazowych w kościach i stawach (pęknięć, złamań czy zwichnięć), a także zaburzeń mineralizacji i struktury kości, typowych w chorobach reumatycznych.

Na czym polega RTG kości i stawów i jak się przygotować do badania.

Rentgen kości i stawów to zwykle jedno z pierwszych badań, wykonywanych w Naszym Centrum w Kraśniku, w chwili podejrzenia schorzeń układu kostnego. Badanie RTG jest bezbolesne – polega na prześwietleniu chorej części ciała wiązką promieniowania rentgenowskiego. Dzięki różnej wchłanialności promieni przez tkanki miękkie i kości, poszczególne elementy naszego ciała są tak doskonale widoczne na uzyskanym zdjęciu obrazującym uraz. Pozwala to wykryć – obok złamań i guzów, wszelkie inne zmiany w kościach.

W większości badanie nie wymaga szczególnego przygotowania, jedynie w przypadku badania niektórych części ciała należy być na czczo – jeśli takie będzie wskazanie, pacjent zostanie o tym poinformowany przez specjalistę współpracującego z Centrum Medycznym STOP MEDIC Kraśnik. Ważne by poinformować lekarza o wcześniejszych urazach lub chorobach kręgosłupa, co może mieć wpływ na obraz na zdjęciu. Podczas wizyty należy mieć ze sobą poprzednio wykonywane zdjęcia RTG badanej części ciała.

Należy jednak pamiętać, że badanie RTG wykorzystuje szkodliwe dla organizmu promieniowanie X, dlatego też, rentgenu nie mogą wykonywać kobiety w ciąży. Należy również zachowywać odstępy czasowe między kolejnymi badaniami.

Rentgen kości i stawów wykonuje się przy:

  • chorobach układu kostno-stawowego, m.in. chorobach reumatologicznych, nowotworach kości
  • urazach, np. stłuczenia, złamanie kości
  • bólach kości, np. w przypadku bólu kości ogonowej (kokcygodynia), może to być ból związany z urazem
  • niedotyczącym bezpośrednio tej okolicy (np. uraz miednicy), ale może objawiać się także bólem o nieustalonej etiologii.
  • kontroli po przebytej operacji czy zrostu po złamaniu kości

RTG zębów

Zdjęcia RTG zębów wykonywane są aparatem RTG CS 220 Carestream wraz z nowoczesnym skanerem CS 7600 tej samej firmy  gwarantuje wysoką jakość obrazu.

Wykonywanie zdjęć zębów ,,7″ i ,,8″ nie stanowi problemów i nie sprawia dyskomfortu pacjentowi podczas badania ponieważ płytka obrazująca umieszczana w jamie ustnej jest stosunkowo małych rozmiarów.

Wynik badania pacjent otrzymuje w postaci płyty CD z zapisanym obrazem cyfrowym RTG.

Wykonujemy RTG zębów tylko umówionym wcześniej pacjentom.