Wszystkie wizyty lekarskie w tym diagnostyka obrazowa muszą być poprzedzone kontaktem
telefonicznym i ustaleniem terminu wizyty podczas rejestracji telefonicznej

Informujemy , że z uwagi na stan epidemiczny wdrożyliśmy zmiany w funkcjonowaniu naszej placówki.
– prosimy o zapoznanie z poniższymi regułami:

Z uwagi na bezpieczeństwo i zapobieganie rozprzestrzeniania się chorobie Covid – 19
informujemy , że w Stop-Medic będą obsługiwani tylko pacjenci bez objawów chorobowych takich jak gorączka, kaszel, duszności.

Pacjent nie może przyjść na umówioną wizytę jeśli:

  • występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
  • jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
  • zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
  • w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.

Wszyscy pacjenci z podejrzeniem choroby Covid-19 z wyżej wymienionymi objawami w tym przypadki z podejrzeniem zapalenia płuc oraz osoby wymagające konsultacji lekarskiej w izolacji lub na kwarantannie proszone są o kontakt telefoniczny z pogotowiem lub sanepidem.

1. Pacjentów skierowanych do pracowni RTG prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia
terminu wykonania zdjęcia RTG.
2. W przychodni podczas rejestracji, wizyty u lekarza oraz w trakcie diagnostyki obrazowej mogą
przebywać tylko pacjenci zarejestrowani na wizytę ( bez osób towarzyszących ), wyjątek
stanowią pacjenci na wizyty z osobami nieletnimi oraz asysta przy osobie niepełnosprawnej.
3. Podczas pobytu w przychodni pacjent zobowiązany jest do zachowania środków
bezpieczeństwa takich jak noszenie maseczki oraz nowych jednorazowych rękawiczek
dodatkowo po wejściu do przychodni pacjent powinien zdezynfekować ręce płynem do
dezynfekcji ( dozownik umieszczony na ścianie) .
4. Prosimy o zachowanie odległości ok 3 metrów pomiędzy przebywającymi w przychodni
pacjentami, a w przypadku nadmiernej ilości pacjentów przebywających w korytarzu bądź
rejestracji max 4 osób prosimy o poczekanie na zewnątrz budynku.
5. Prosimy o niepozostawianie w przychodni zużytych maseczek oraz rękawic , a także żadnych
części odzieży wierzchniej.
6. Prosimy o nieużywanie telefonów komórkowych podczas pobytu w Stop-Medic.


 

Stop-Medic / Bank Pekao S.A.

Numer: 37 1240 2395 1111 0011 1043 7296
W tytule przelewu proszę podać nazwisko pacjenta oraz specjalisty do którego planowana jest wizyta.
Proszę o potwierdzenie przelewu na adres: kontakt@stop-medic.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest STOP-MEDIC Grażyna Szubstarska (dalej jako „Stop-Medic”). Celem przetwarzania danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest umożliwienie nawiązania kontaktu poprzez zadanie pytania, kontaktu telefonicznego oraz umówienie wizyty obejmującej przeglądu stanu zdrowia. TUTAJ Szczegółowe informacje o przetwarzaniu