Badania - Kardiologia

Echokardiografia

Badanie Holter 24h to nieinwazyjne badanie polegające na ciągłym rejestrowaniu zaburzeń rytmu pracy serca w celu późniejszej, szczegółowej analizy. Zapis ten jest rejestrowany podczas codziennej aktywności pacjenta, 24 godziny na dobę. Pacjent ma także możliwość zaznaczenia momentu odczuwania dolegliwości kardiologicznych, poprzez wciśnięcie przycisku umieszczonego na
rejestratorze EKG.

Wskazania do badania:

– zaburzenia rytmu serca (diagnostyka kołatań serca, przyspieszonego bicia serca, nierównej pracy serca zgłaszanej przez Pacjenta)

– bradykardia – wolna czynność serca, poniżej 60 uderzeń na minutę

– wykluczenie bloku serca (zaburzenia przewodzenia impulsów elektrycznych)

– choroba niedokrwienna serca – zapis EKG w połączeniu z np. bólem w klatce piersiowej są cenną wskazówką dla lekarza prowadzącego

Echokardiografia (echo serca) to nieinwazyjna metoda badania serca wykorzystująca zjawisko echa ultradźwięków (USG). Badanie, pozwala ocenić struktury anatomiczne serca, kurczliwość mięśnia sercowego, budowę i pracę zastawek wewnątrzsercowych, a także przepływ krwi w obrębie przedsionków i komór serca, dużych naczyń krwionośnych (aorta, żyły, tętnica i żyły płucne). Echo ułatwia wykrycie przebytego zawału, obecność skrzepliny, nowotworu serca, płynu w osierdziu (czyli w worku, w którym znajduje się serce).

Badania wykonywane są na nowoczesnym aparacie VOLUSON S6 Firmy GE wyposażonym w specjalną głowicę przeznaczoną wyłącznie do badań echokardiograficznych. Echo ułatwia także rozpoznanie przyczyny szmerów serca, zaburzeń rytmu czy niewyjaśnionych bólów w
klatce piersiowej. Jest badaniem niezastąpionym w obserwacji niewydolności niedokrwiennej serca, niewydolności zapalnej, metabolicznej oraz w innych chorobach mięśnia serca, a także w chorobach osierdzia lub wsierdzia. Pozwala także ocenić nieprawidłowości w budowie lub funkcji dużych naczyń tętniczych lub żylnych.

EKG

EKG (elektrokardiografia) to nieinwazyjne badanie wykonywane w celu wykrycia chorób mięśnia sercowego na podstawie jego czynności bioelektrycznej. W badaniu EKG, dzięki elektrodom umieszczonym na skórze w określonych miejscach, impulsy elektryczne związane z pracą serca są rejestrowane i prezentowane w postaci wydruku papierowego.