Rektoskopia

Rektoskopia to badanie dolnego odcinka przewodu pokarmowego, obejmujące oglądanie błony śluzowej odbytu i końcowego odcinka jelita grubego (odbytnicy). Badanie umożliwia ponadto pobranie wycinków do badania histopatologicznego ze zmienionych chorobowo zmian.

Wskazania do przeprowadzenia rektoskopii :

  • krwawienie z odbytnicy jawne i utajone (utajone gdy krew w stolcu stwierdzana jest w badaniu laboratoryjnym, nie jest widoczna gołym okiem)
  • ból w okolicy odbytu, krocza i podbrzusza
  • zmiana rytmu wypróżnień ( biegunki – zaparcia), lub kształt oddawanego stolca.
  • daremne parcie na stolec bądź bezwiedne oddawanie stolca
  • guzy w odbycie
  • sączenie wydzieliny z odbytu
  • świąd odbytu o nieznanej przyczynie

Sposób przeprowadzenia badania:

Badanie poprzedzone jest badaniem per rectum (palcem przez odbyt). Badanie wykonuje się w znieczuleniu miejscowym – żel miejscowo znieczulający, przy użyciu rektoskopu. Jest to sztywny wziernik jednorazowy, długości ok. 30 cm i średnicy 20mm, wyposażony w układ optyczny, umożliwiający ocenę śluzówki odbytnicy i odbytu. W trakcie badania pacjent ułożony jest w tzw. pozycji kolanowo – łokciowej , z rozstawionymi kolanami.

Badanie trwa kilka minut.