Z powodu Stanu Zagrożenia Epidemiologicznego w Polsce Stop-Medic informuję , że Pracownia RTG jest nieczynna do odwołania , a w nagłych przypadkach uruchamiamy możliwość rozmowy telefonicznej z lekarzem.

 

Informujemy, że lekarze nie zawsze będą w stanie pomóc pacjentowi na tzw.”odległość”

dlatego osobą , która może skorzystać z takiej rozmowy powinien być pacjent, którego historia leczenia znajduje się w bazie dokumentacji Stop-Medic. W trakcie rozmowy telefonicznej z pacjentem lekarz mógłby konsultować aktualny stan zdrowia pacjenta i omawiać efekty dotychczasowego leczenia (przedłużyć bądź zaprzestać leczenia farmakologicznego/ udzielić wskazówek dotyczących rozszerzenia diagnostyki/omówić kwestie niepokojące pacjenta oraz w określonych przypadkach przedłużyć zwolnienie lekarskie).

 

REGULAMIN

ROZMOWY TELEFONICZNEJ Z LEKARZEM

( Prosimy o świadome zapoznanie się z regulaminem. )

 

1/ Pacjent powinien być świadomy,że wszelkie porady telefoniczne nie mogą zastąpić bezpośredniego kontaktu pacjenta z lekarzem i powinny być traktowane, co najwyżej jako rozpoczęcie bądź kontynuację procesu diagnostyczno-leczniczego.

WAŻNE: Jako, że kontakt telefoniczny uniemożliwia przeprowadzenie pełnego badania lekarskiego, chory powinien wiedzieć, że wnioski pacjenta wyciągnięte z rozmowy z lekarzem przez telefon nierzadko obarczone, są dużym ryzykiem związanym , z brakiem możliwości zweryfikowania przez lekarza , czy podczas takiej rozmowy pacjent zrozumiał we właściwy sposób, wszystkie poruszane kwestie i zalecenia lekarza dotyczące zdrowia pacjenta, za co usługodawca i lekarz nie ponosi odpowiedzialności.

2/ Rozmowy telefoniczne będą udzielane przez lekarzy w ramach współpracy ze Stop-Medic.

3/ Rozmowy telefoniczne z lekarzem będą możliwe po wcześniejszym świadomym zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu, wysłaniu formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej i uiszczeniu zryczałtowanej opłaty w kwocie 60 złotych, za jednorazowy kontakt telefoniczny z lekarzem.

4/W ramach rozmowy telefonicznej, w uzasadnionych przypadkach, na podstawie danych zawartych w dotychczasowej historii choroby , lekarz może wystawić e-Receptę oraz w uzasadnionych przypadkach przedłużyć zwolnienie lekarskie.

5/ W przypadku chęci skorzystania z rozmowy telefonicznej z lekarzem pacjent powinien wejść na stronę www.stop-medic.pl przejść do formularza (zakładki) „ rozmowa telefoniczna ”.

6/Warunkiem przyjęcia formularza do rejestracji jest podanie w nim informacji dotyczących pacjenta : imię , nazwisko, PESEL, adres : e-mail, nazwisko lekarza z, którym pacjent chce porozmawiać, prosimy również o zamieszczenie opisu z jakiego powodu ma się odbyć taka rozmowa.

7/ Po zaakceptowaniu przez lekarza zgłoszenia z formularza kontaktowego pacjent otrzyma informację telefoniczną bądź pisemną na podany w formularzu adres e- mail dotyczącą terminu rozmowy z lekarzem, wówczas należy wejść na stronę www.stop-medic.pl , na której znajduje się Numer Rachunku Bankowego, na który należy dokonać wpłaty oraz przesłać potwierdzenie przelewu na adres email: kontakt@stop-medic.pl

8/Prosimy o przygotowanie się do wizyty; wszelkie wyniki badań, które pacjent chce konsultować z lekarzem przez telefon powinny być przesłane przynajmniej na jeden dzień przed wizytą na adres e-mail: kontakt@stop-medic.pl w formie załącznika. Prosimy o podanie w mailu informacji dotyczących pacjenta: imię i nazwisko oraz Pesel i informacji do jakiego lekarza jest umówiona wizyta , dla zachowania bezpieczeństwa oraz aby usprawnić tryb przebiegu rozmowy z lekarzem prosimy o przygotowanie kartki papieru oraz długopisu w celu możliwości wykonania notatek z zaleceniami lekarza.

9//W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości związanych ze zrozumieniem zaleceń lekarza udzielonych podczas takiej rozmowy nasuwających się po jej zakończeniu, pacjent powinien niezwłocznie poinformować o tym personel stop-medic droga telefoniczną bądź pisemną na adres i telefony podane poniżej.

10/RODO :”Administratorem Państwa danych osobowych jest Stop-Medic Marian Szubstarski (dalej jako „Stop-Medic”). Celem przetwarzania danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest umożliwienie nawiązania kontaktu poprzez zadanie pytania, kontaktu telefonicznego oraz umówienie rozmowy-wizyty obejmującej przeglądu stanu zdrowia.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych znajdują się tutaj: TUTAJ Zawsze jesteśmy do dyspozycji naszych pacjentów pod numerami telefonów:

692 613 015, 782 613 015, 81 467 90 90

adres e-mail: kontakt@stop-medic.pl

Stop-Medic 24.03.2020 rok