Poradnia Ortopedyczno – Urazowa

Poradnia Ginekologiczna

Poradnia Chirurgiczna

Choroby tętnic i żył

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia Urologiczna

Poradnia Neurologiczna

Poradnia Psychologiczna

Poradnia Proktologiczna

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia Onkologiczna

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia Laryngologiczna