Badanie Holter 24h to nieinwazyjne badanie polegające na ciągłym
rejestrowaniu zaburzeń rytmu pracy serca w celu późniejszej ,
szczegółowej analizy. Zapis ten jest rejestrowany podczas codziennej
aktywności pacjenta, 24 godziny na dobę. Pacjent ma także
możliwość zaznaczenia momentu odczuwania dolegliwości
kardiologicznych, poprzez wciśnięcie przycisku umieszczonego na
rejestratorze EKG.

 

*ocena sprawności stymulatora serca u Pacjentów z wszczepionym
rozrusznikiem (stymulatorem serca);
*omdlenia, zasłabnięcia, utraty przytomności – potwierdzenie lub
wykluczenie przyczyn kardiologicznych.

Wskazania do badania:
*zaburzenia rytmu serca (diagnostyka kołatań serca, przyspieszonego
bicia serca, nierównej pracy serca zgłaszanej przez Pacjenta);
*bradykardia – wolna czynność serca, poniżej 60 uderzeń na minutę –
wykluczenie bloku serca (zaburzenia przewodzenia impulsów
elektrycznych);
*choroba niedokrwienna serca – zapis EKG w połączeniu z np. bólem w
klatce piersiowej są cenną wskazówką dla lekarza prowadzącego;

kliknij – Informacja o badaniu 

Echokardiografia (echo serca) to nieinwazyjna metoda badania serca wykorzystująca zjawisko echa
ultradźwięków (USG). Badanie, pozwala ocenić struktury anatomiczne serca, kurczliwość mięśnia
sercowego, budowę i pracę zastawek wewnątrzsercowych, a także przepływ krwi w obrębie
przedsionków i komór serca, dużych naczyń krwionośnych (aorta, żyły, tętnica i żyły płucne). Echo
ułatwia wykrycie przebytego zawału, obecność skrzepliny, nowotworu serca, płynu w osierdziu (czyli
w worku, w którym znajduje się serce).
Badania wykonywane są na nowoczesnym aparacie VOLUSON S6 Firmy GE wyposażonym w
specjalną głowicę przeznaczoną wyłącznie do badań echokardiograficznych.
Echo ułatwia także rozpoznanie przyczyny szmerów serca, zaburzeń rytmu czy niewyjaśnionych bólów w
klatce piersiowej. Jest badaniem niezastąpionym w obserwacji niewydolności niedokrwiennej serca,
niewydolności zapalnej, metabolicznej oraz w innych chorobach mięśnia serca, a także w chorobach
osierdzia lub wsierdzia. Pozwala także ocenić nieprawidłowości w budowie lub funkcji dużych naczyń
tętniczych lub żylnych.