Poniższy cennik RTG obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.